Početna

Naslovna / Početna


Što radimo
Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera obavlja javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Statutom Hrvatskog Crvenog križa i drugim propisima.
•  Služba traženja
•  Djelovanje u elementarnim nepogodama i katastrofama
•  Dobrovoljno davalaštvo krvi
•  Zdravstvene aktivnosti
•  Humanitarna intervencija i socijalni rad
•  Mladi Crvenog križa
•  Programi Crvenog križa
•  Zajedničke akcije – HCK

Zajedničke akcije – HCK
Uz sve aktivnosti i programe koje provodi, osječki se Crveni križ redovito uključuje u organizaciju i provođenje zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa:
•  Tjedan Hrvatskog Crvenog križa, 8.-15. svibnja;
•  Nacionalno natjecanje ekipa mladeži Hrvatskog Crvenog križa;
•  Tjedan borbe protiv TBC-a i ostalih plućnih bolesti, 14.-21. rujna;
•  Akcija “Solidarnost na djelu”, listopad;
•  Obilježavanje Dana dobrovoljnih davatelja krvi, 25. listopada;
•  Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotina i ovisnosti o drogama, 15. studenog – 15. prosinca;
•  Tjedan solidarnosti, 8.-15. prosinca;
•  Uključivanje u djelatnosti drugih organizacija koje su u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskog Crvenog križa (Svjetski dan zdravlja, 7. travnja, Svjetski dan prve pomoći, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 1. prosinca, Međunarodni dan volontera, 5. prosinca);
•  Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.