O nama

Naslovna / O nama

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Udruga djeluje na području Općine Plitvička jezera i Općine Udbina. Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera je neprofitna pravna osoba. Uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) potrebno je razlikovati javne ovlasti Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera zadaće i poslove.

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera obavlja sljedeće javne ovlasti :
–    zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava, 
–    organizira i vodi službu traženja –    traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć 
–    pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,

–    organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana,
–    podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana,
–    organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde
–    osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju , na radu, u nesrećama,
–    obavlja i druge poslove sukladno zakonu, temeljem kojih stječe prihod, a koji isključivo služi za obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom

 Osim javnih ovlasti, Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera obavlja i sljedeće zadaće i poslove :
–    vodi skrb i brigu o posebno ugroženim kategorijama stanovništva 
–    posebnu pažnju pridaje radu s mladeži